Oldermannslauget

Fra stiftelsen av lauget i 1983.


Invitasjon til å bli med i lauget, 4. april

Referat fra stiftelsesmøtet, 19. april

Laugets vedtekter


Lauget trenger flere medlemmer. Har du fylt 40 år og
har lyst til å treffe gamle Greigutter en gang i måneden
for en hyggelig prat, så send en e-post til Harald Arnesen.